From the police with love

Ghostbusters
29 oktober 2019
Ghostbusters
29 oktober 2019
Wat gebeurt er als wijkagenten ontwerpers en kunstenaars ontmoeten die zich net als zij bezighouden met sociaal maatschappelijke vraagstukken? En wat als deze - ogenschijnlijk - heel verschillende mensen in duo's gaan samenwerken? En die onderlinge relatie de kern is van de leeromgeving? Dit idee van Marjon van Gelderen en Arnoud Grootenboer mondde uit in een 'levend' onderzoek: Social Design Politie. Acht wijkagenten, werkzaam in heel Nederland, gingen half jaar samenwerken met een social designer. Ze kregen een 'vreemde vriend'. Over dit experiment van een beginnende zoektocht naar het ontwikkelen en organiseren van een serieus ander perspectief op vraagstukken in en van de politie schreven ze het boek "From the police with love". Heb je interesse kijk dan op https://www.marjonenarnoud.nl/ftpwl

Comments are closed.