Projectleider Vitaal Thuis

Programmamanager Brabantse proeftuin dementie
24 januari 2018
Conceptontwikkeling Ervaren Oppas
19 januari 2018

Projectleider Vitaal Thuis

Doel

Vitaal Thuis is een project met als doel ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar te maken. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het structuren van het project, alle bijbehorende deelplannen, het budget, het bij elkaar houden van de coalitie en de motor achter landelijke opschaling.

Resultaten

  • Gebruikers worden met Vitaal Thuis in staat gesteld zelf keuzes te maken welke zorg- en welzijnsdiensten ze bij welke partij afnemen. De ‘klant’ kiest en de technologie en omringende organisaties faciliteren die keuze: van aanbodgericht naar vraaggericht.
  • Het project voorziet tevens in de behoefte om de (in)formele zorg te ontlasten.
  • De opschaling vindt landelijk plaats met gebruikmaking van de regionale (innovatie)netwerken.
  • Kennis wordt gedeeld in een learning community; hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren.