Strategisch portfoliomanager

Wervingscampagne jonge gastouders
28 maart 2019
Programmamanager Brabantse proeftuin dementie
24 januari 2018

Strategisch portfoliomanager

Doel

Als strategisch portfoliomanager was Jorn verantwoordelijk voor het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het portfolio, en het motiveren van de betrokkenen om de doelstellingen te realiseren, binnen de verlangde prestatiedoelen voor doorlooptijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s. Jorn stelt dashboards samen op basis van de strategie en project informatie, bewaakt de samenhang tussen verschillende projecten en brengt de bedrijfsdoelen op één lijn.

Resultaten

  • Er is een doel inspanningen netwerk opgesteld waarlangs strategische projectkeuzen gemaakt kunnen worden.
  • Projectleiders zijn opgeleid in verschillende projectmanagement technieken.
  • Het portfolio kan continu aangepast worden aan de veranderde omstandigheden.
  • We handelen volgens afspraken en rollen;
  • We werken volgens vooraf afgesproken processen;
  • We spreken elkaar effectief aan op gedrag;
  • We denken in resultaten;
  • Er is sprake van professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap;
  • We zijn in staat helder en eenduidig met elkaar te communiceren.
  • Jorn Leistra heeft ons geholpen bij het opzetten van een strategisch projecten portfolio. Vanuit onze missie, visie en ambitie hebben we een doel inspanningen netwerk opgesteld dat we nu gebruiken bij alle strategische keuzes rondom projecten. Jorn helpt ons op een deskundige, daadkrachtige en aimabele manier om een toonaangevende organisatie te blijven. Jorn heeft de perfecte mix tussen de abstractie van strategieontwikkeling, als het concrete van een zakelijke benadering en pragmatisch aanpakken, en is bovendien nog een aardige vent ook.