Programmamanager transformatie

Als programmamanager transformatie ben ik verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van Buurtteam Amsterdam Zuidoost, zowel intern als extern met betrekking tot de stedelijke ontwikkelingen. Buurtteam Amsterdam Zuidoost is er van overtuigd dat; Er ruimte nodig is voor menselijkheid, respect en compassie in de ondersteuning aan Amsterdammers, Ieder mens uniek is en er mag zijn met al zijn onvolmaaktheden, Wij ons werk goed doen als Amsterdammers ons niet meer nodig hebben. We helpen hen de regie over hun leven (terug) te nemen. Vanuit deze overtuiging hebben wij de volgende doelstellingen voor onszelf en onze medewerkers opgesteld; We willen onze dienstverlening solidair toegankelijk houden, We willen de kwaliteit van leven van Amsterdammers in Zuidoost verbeteren en het informele en formele netwerk rondom de Amsterdammer versterken, We willen dat onze medewerkers het Buurtteam als een fijne plek om te werken ervaren.