E.ON integratie binnen Eneco

Nederlandse Energie Maatschappij
17 oktober 2019
Wervingscampagne jonge gastouders
28 maart 2019

E.ON integratie binnen Eneco

  • TaakOvername en integratie E.ON door Eneco

Doel

”De overname past in de strategie om te groeien op het gebied van klanten, innovatieve energiediensten en duurzame energie. Eneco klanten verwachten naast groene stroom ook de middelen om zelf de regie te nemen over hun energie, zoals ze dat nu al kunnen doen met Toon, de slim-laden app van Jedlix of een thuisbatterij met zonnepanelen. Dankzij de overname van E.ON kunnen we straks nog meer mensen helpen met besparen en verduurzamen.” aldus Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco Groep.

Werkwijze

Matthew was medeverantwoordelijk voor het programma management om de integratie van de E.ON organisatie naar de Eneco organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hij was mede verantwoordelijk voor het opzetten van de programmastructuur voor deze integratie. Dit behelste het inrichten van het governancemodel, het opstellen van een masterplan, incl templates en voortgangsrapportages. Vanaf het moment van signing is onder deze programmastructuur gewerkt aan de voorbereiding van Day 1 (de dag waarop Eneco eigenaar werd). Het was essentieel dat de bedrijfscontinuïteit geborgd bleef en de integratie naar Eneco zo snel mogelijk afgerond werd. Daarnaast was Matthew verantwoordelijk voor de commerciële integratie van de E.ON zakelijk naar Eneco Zakelijk.

Resultaten

1. Integratie is binnen 7 maanden afgerond

2. 200.000 particuliere en zakelijke klanten zijn Eneco klanten geworden

3. Een strak georganiseerd programma management zodat alles binnen de gestelde kaders uitgevoerd en afgerond is.

4. We got shit done